17 april openbare informatiebijeenkomst natuurherstel Manderheide in Vasse

11 april 2018

LO21449 41

17 april openbare informatiebijeenkomst natuurherstel Manderheide in Vasse

Dinsdag 17 april organiseert Landschap Overijssel een inloopbijeenkomst voor iedereen met interesse in de Manderheide en/of in het natuurherstel dat hier de komende jaren plaatsvindt. De inloopavond is van 18.30 tot 20.30 uur in caf├ę-restaurant-zaal Bolscher (Denekamperweg 135 in Vasse), voorafgaand aan de jaarvergadering van de Dorpsraad Vasse-Mander-Hezingen e.o.

Op de inloopbijeenkomst zijn naast het projectteam Manderheide ook een team van Staatsbosbeheer aanwezig en een tweede projectteam van Landschap Overijssel. Zij vertellen geïnteresseerden graag meer over andere natuurherstelactiviteiten die zij onder dezelfde paraplu (Natura 2000) in het Springendal en het Dal van de Mosbeek uitvoeren.

Het projectteam Manderheide heeft sinds de startbijeenkomst in juni 2016 in goed overleg met alle grondeigenaren en gebruikers, de betrokken gemeenten, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en overige belanghebbenden aan een inrichtingsplan voor het natuurherstel gewerkt. Bezoekers van de inloopavond kunnen hierover, maar bijvoorbeeld ook over de onderliggende onderzoeken en afwegingen vragen stellen aan medewerkers van Landschap Overijssel en de provincie Overijssel. Er zijn verschillende specialisten aanwezig die veel achtergrondinformatie kunnen geven, bijvoorbeeld over welke kwetsbare planten en dieren het gaat en over de rol van archeologie en cultureel erfgoed in het project.

Het definitieve natuurherstelplan is naar verwachting deze zomer klaar. De daadwerkelijke uitvoering van de herstelmaatregelen begint naar verwachting medio 2019. Landschap Overijssel trekt het project Natura 2000 Manderheide in opdracht van de provincie Overijssel. Binnen het project werken meerdere partijen samen: de provincie Overijssel, de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, waterschap Vechtstromen en Landschap Overijssel. Op Springendal-niveau stemt het projectteam af met overige gebiedspartners LTO, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.


Terug naar nieuws