Buitengewoon bijzonder hoogveen

Hoogveen is een pakket van op elkaar gepakte, onverteerde, dode plantenresten voornamelijk veenmos. Het ontstaat doordat water niet kan wegzakken in de grond. In het Aamsveen loopt naar het westen toe het hoogveen geleidelijk af naar de Glanerbeek, een veenbeek die afwatert op de Dinkel. Omdat het Aamsveen verdroogde, zijn in afgelopen decennia verschillende maatregelen genomen, waardoor het hoogveen nu aan het herstellen is.

Veenmossen, de motor van het veen

Vasthouden van water is een belangrijke eigenschap van veenmossen voor de ontwikkeling van hoogveen. Daardoor verzuurt de omgeving. Weinig planten kunnen hier groeien. Plantenresten onder dit afsluitende veendek verteren door gebrek aan zuurstof nauwelijks en worden door het gewicht van het veen in elkaar gedrukt. Veenmossen sterven van onder af en groeien aan de top door, daardoor kunnen zij pakketten vormen van enkele meters dik. Er ontstaat een hoogveen waar alleen specialistische bijzondere planten die gedijen in zure voedselarme plekken kunnen groeien.

heideblauwtjes Mark Zekhuis

Heideblauwtje en welriekende nachtorchis

Aamsveen is onder andere bijzonder om het heideblauwtje en de welriekende nachtorchis. De welriekende nachtorchis bloeit van eind mei tot begin juli. De meeste kans om een heideblauwtje te zien is van half juni tot eind juli. Buitengewoon bijzonder als je er een ziet! En als je hier gaat wandelen zie je nog veel meer andere bijzondere planten en dieren.

 

Natura 2000 proces

We zitten bij het Aamsveen momenteel in de onderzoeksfase. In deze fase willen we helder krijgen hoe het complexe systeem functioneert en welke maatregelen nodig zijn om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst. In deze fase voeren we gesprekken met deskundigen, gebruikers en omwonenden.

Landschap Overijssel is trekker van het proces Natura 2000 Aamsveen.

Heb je vragen over het Aamsveen en Natura 2000? Neem dan contact op met Frank Meijer, projectleider Natura 2000 Aamsveen bij Landschap Overijssel.

Kijk voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Aamsveen op de site van de Provincie Overijssel.