Buitengewoon natuurlijk erfgoed Beerze

Een klein deel van het bijzondere hoogveen, dat behoort tot het natuurlijk erfgoed van Nederland, ligt hier in Beerze. Beerze heeft daarnaast nog meer bijzonders te bieden, zoals kamduinen die de strijd met het zand laten zien. Door overbegrazing, anderhalve eeuw geleden is hier een lege zandwoestijn ontstaan. Om het overstuiven van de vruchtbare esgronden bij Beerze tegen te gaan werd het zand met bomen en stokken tegengehouden, zo ontstonden de steile heuvels: de Beerzerbelten. Op de Beerzebelten plantten de boeren grove den en later eiken en zo ontstonden de bossen. Het terrein is verder bijzonder door klein blaasjeskruid en de adder.

Klein Blaasjeskruid

klein blaasjeskruid, Michiel Poolman

Hoogveen wordt gevormd onder invloed van regenwater. Het bestaat vrijwel uitsluitend uit (de resten van) veenmos dat dikke kussens vormt en regenwater vasthoudt. Zo neemt het veen het water mee naar boven. Klein blaasjeskruid gedijt hier goed. Het tere plantje heeft kleine gele bloemetjes en is een vleeseter. Hij vangt waterinsecten met vangblaasjes. Als een insect het aanraakt, springt het blaasje open en zuigt het water met het insect naar binnen.

 

Adder

Adder, Jacob van der Weele

De adder is één van de drie slangensoorten die in ons land voorkomen; de andere twee zijn de gladde slang en de ringslang. De adder is de enige gifslang van Nederland. Hij kan zo’n 70 centimeter lang worden en heeft een donkere zigzagtekening op zijn rug. Hij eet muizen, kikkers en vogels. Veel heeft hij niet nodig: zes tot tien prooien per jaar. In het Beerzerveld, langs het spoor, is een strook van 1300 meter open gemaakt en zijn passages gemaakt om verschillende populaties met elkaar te kunnen verbinden.

Natura 2000 proces

Bij Beerze zijn we gestart met de onderzoeksfase. In deze fase willen we helder krijgen welke maatregelen nodig zijn om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst.

Beerze is onderdeel van het gebied Vecht en Beneden Regge, waar Waterschap Vechtstromen de trekker van is.

Heb je vragen over Beerze en Natura 2000? Neem dan contact op met Marten Meyling, projectleider Natura 2000 Beerze bij Landschap Overijssel.

Kijk voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Beerze op de site van de Provincie Overijssel.