Boerenzwaluw

Boerenzwaluw, Jacob van der Weele

Herkenning

De staart van de boerenzwaluw is diep gevorkt met opvallend lange staartpennen. Ook heeft hij een herkenbare rode keel en een rood voorhoofd. De zwaluw is wit aan de onderkant en staalblauw aan de bovenkant. De boerenzwaluw valt vaak op door zijn fladderende vlucht, afgewisseld met zweefmomenten.

boerenzwaluw

Leefgebied

Boerenzwaluwen zijn te vinden waar beesten en activiteit is (bijvoorbeeld akkerbouw). Ze komen dan ook veel voor op boerenerven en in het omliggende cultuurlandschap. Ze broeden vrijwel uitsluitend in agrarische gebouwen en maken het nest van klei, stro en mest. De nesten worden tegen houten richels, balken, waterleidingen of contactdozen gemaakt. Soms is een spijker al genoeg als aanhechtingsplaats. Ze arriveren vaak in de 1e of 2e week van april weer op zijn oude broedplaats in Nederland, daarin zijn ze bijzonder trouw.

Maatregelen

  • Hang kunstnesten op. Deze kun je het beste ca 10 cm onder het dak bevestigen.
  • Houd van april t/m september permanent een staldeur open of maak een invliegopening, minstens 2m boven de grond en onbereikbaar voor katten. Maak glazen staldeuren zichtbaar met raamstickers.\

  • Breng steunlatjes of spijkers aan, waar de zwaluw zijn nest tegenaan kan plakken.

  • Zorg voor een plek waar de zwaluwen aan klei kunnen komen en houdt poelen en watergangen open, zodat zwaluwen beter kunnen jagen (insecten) en drinken.

  • Zorg voor zitplaatsen voor de zwaluwen, hang hiervoor waslijnen of telegraafdraad tussen gebouwen in.

  • Creëer windluwe plekken en bloeiende (akker)randen waar veel insecten leven, voedsel voor de zwaluw.

  • Zorg voor een open landshap bij schuren, met niet te veel bomen en struiken. 

Voedsel

Muggen, motten, vliegen en kevertjes die hij al vliegend met zijn brede snavel uit de lucht vangt. Water drinken doet hij ook tijdens de vlucht door laag over het water te scheren en dan het water met zijn bek op te scheppen.

 Weetjes

  • Boerenzwaluwen brengen soms wel drie legsels met jongen groot.
  • Ontzie nestplekken met de schoonmaak, omdat zwaluwen het nest meerdere keren per jaar gebruiken.
  • Kerkuilen halen de nesten van de boerenzwaluw vaak leeg, met een kerkuil in de buurt zal een boerenzwaluw niet broeden.

Terug naar planten en dieren in overijssel