Buitengewoon bijzonder veld

Het Boetelerveld is een bijzonder gebied. Door het leem dat hier in de grond zit, vinden er sterke wisselingen in de grondwaterstanden plaats. Dit zorgt voor buitengewone planten en dieren. Ruim een derde van het Boetelerveld bestaat uit natte tot vochtige heide. Tussen de heidestruiken staan bijzondere planten zoals het klokjesgentiaan en kleine zonnedauw. Bos zie je hier ook, met grove dennen in vreemde natuurlijke vormen. Het Boetelerveld is bijzonder om het klokjesgentiaan dat hier groeit en de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren.


Klokjesgentiaan

Klokjesgentiaan, Jacob van der Weele

Natte heidegebieden zijn bij uitstek de gebieden waar klokjesgentiaan bloeit. Doordat er nog maar weinig van dit soort gebieden zijn is deze mooie plant erg zeldzaam geworden. Het is een zogenaamde sleutelsoort, een soort die door zijn aanwezigheid laat zien dat de heide van prima kwaliteit is.

 

 

Kamsalamander

kamsalamander

De kamsalamander heeft zijn naam te danken aan de getande rugkam waar het mannetje in het voorjaar tijdens de voortplantingperiode aan te herkennen is. In die tijd leeft hij in en bij poelen. De rest van het jaar leeft hij op het land en heeft hij geen kam. Door het verdwijnen van zijn leefgebieden is de kamsalamander sterk in aantal achteruitgegaan.

Natura 2000 proces

Bij het Boetelerveld zijn we de onderzoeksfase aan het afronden. In deze fase willen we helder krijgen welke maatregelen nodig zijn om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst. Momenteel zijn we bezig met het maken van een maatregelenkaart.

De gemeente Raalte is trekker van het proces Natura 2000 Boetelerveld.

Heb je vragen over het Boetelerveld en Natura 2000? Neem dan contact op met Jan Henk Schutte, projectleider Natura 2000 Boetelerveld bij Landschap Overijssel.

Kijk voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor natura 2000 Boetelerveld op de site van de Provincie Overijssel.