Downloads


voorkant jaarverslag Jaarverslag 2014 16 september 2015 Het jaar 2014 van landschap Overijssel in beeld. Lees er alles over in ons jaarverslag » voorkant jaarverslag Landweren 8 maart 2014 De gemeente Deventer en Landschap Overijssel nemen je mee naar de middeleeuwse verdedigingswerken. » voorkant jaarverslag Zorg voor de steenuil (editie 2014) 4 februari 2014 Een heel mooi klein uiltje, een typische bewoner van het platteland. En jij kunt hem helpen. » voorkant jaarverslag Het succes van Tijdelijke Natuur, monitoringsrapport vier jaar Tijdelijke Natuur Eeserwold 3 februari 2014 Tijdelijke natuur is succesvol in Eeserwold bij Steenwijk. Verschillende soorten profiteren. » voorkant jaarverslag Beheerplan voor het omgaan met steenmarterproblematiek 18 januari 2013 De Steenmarter is een klein tot middelgroot roofdier die in Nederland is beschermd. Het dier is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege zijn opmars in de steden en dorpen van Oost- en Zuid-Nederland, vooral daar waar hij overlast en schade veroorzaakt. » voorkant jaarverslag Broedvogels van braakliggende bedrijventerreinen 18 januari 2013 Intenties om te bouwen kunnen gefrustreerd worden als zich daar beschermde soorten hebben gevestigd die daar ten tijde van de start niet aanwezig waren. Bij de nieuwe juridische regeling “tijdelijke natuur” mogen die nieuwe soorten buiten het broedseizoen altijd worden weggehaald. » voorkant jaarverslag Boomkikker duurzaam tussen Aamsveen en Witte Veen 17 januari 2013 In opdracht van Landschap Overijssel is een plan opgesteld door de Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek
Nederland) en STAWEL (Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling Enschede). Het doel is om tot minstens 500 roepende mannetjes te komen.
»