Beheerplan voor het omgaan met steenmarterproblematiek

jonge spelende steenmarters Beate Ludwig Arbeitskreis Wildbiologie

‘Samenleven met een vreemde snuiter in Deventer’

Beheerplan voor het omgaan met steenmarterproblematiek

door E. van Maanen en M. Hoksberg
De Steenmarter is een klein tot middelgroot roofdier die in Nederland is beschermd. Het dier is de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege zijn opmars in de steden en dorpen van Oost- en Zuid-Nederland, vooral daar waar hij overlast en schade veroorzaakt.

Ook in de Hanzesteden langs de IJssel - bekend zijn inmiddels Doesburg, Zutphen, Deventer en Zwolle - en de omliggende dorpen, is de marterachtige sinds een tiental jaren een begrip en zorgt er tegenwoordig voor beroering. De waardering voor de Steenmarter onder de mensen kan inmiddels variëren van sympathie, tolerantie of uitgesproken vijandigheid. Er wordt zelfs gesproken van een ‘marterplaag’.

Hoe het beste met de marters kan worden omgegaan of samengeleefd is de hamvraag die door zowel burgers als overheden wordt gesteld. Dit vormt de kern van het vraagstuk die door de Provincie Overijssel en Gemeente Deventer via Landschap Overijssel aan EcoGroen Advies is voorgelegd. Ter beantwoording worden de volgende zaken belicht.

Download het hier het Beheerplan voor het omgaan met steenmarterproblematiek >>