De Erkenning Goed Doel is ook dit jaar weer aan ons verleend

18 december 2017

Beeld 1 FB1

Landschap Overijssel is een Erkend Goed Doel, en daar zijn we trots op. Het betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere euro en verantwoording afleggen.

Uitgebreid getoetst, erkenning weer verleend

De kwaliteitseisen worden opgesteld door een onafhankelijke commissie. Toezichthouder Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) controleert of we aan de eisen voldoen. Zij checken ieder jaar onder andere ons meerjarenbeleidsplan en - begroting, het jaarverslag (incl. controleverklaring) en het jaarplan met begroting. Eens in de drie jaar worden we uitgebreid getoetst. Onlangs zijn wij weer uitgebreid getoetst en de erkenning is wederom verleend.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op geefgerust.nl

 


Terug naar nieuws