Word ook vriend van Landschap Overijssel

Man springt boven landschap

Steeds meer bedrijven en organisaties voelen zich verantwoordelijk voor een gezonde en natuurlijke leefomgeving. Samen zijn we verantwoordelijk voor de zorg voor onze omgeving. Een landschap vol leven en mogelijkheden is onmisbaar.

Ons landschap is een natuurlijke fabriek waarin tal van plant- en diersoorten hard aan het werk zijn om onze omgeving gezond en groen te houden. Door te investeren in het landschap in uw omgeving kan deze natuurlijke fabriek blijven bestaan, voor ons en voor de generaties na ons.

Wat doen we met uw steun?

Met uw steun werken we samen aan een waardevolle leefomgeving voor planten en dieren en ons kenmerkend en streekeigen landschap. Zoals het zorgen voor een omgeving waarin de otter zich thuis voelt en een landschap dat u en uw medewerkers goed doet. Er ligt een positieve relatie tussen onze fysieke en geestelijke gezondheid en het zijn in een groene omgeving. Mensen voelen zich beter en blijven gezonder in het groen.

En van heel groot belang is dat we met uw steun sterker staan in onze belangenbehartiging voor het prachtige landschap in Overijssel.

Word ook vriend van Landschap Overijssel.

Donatie per jaar:

Waarom wil Landschap Overijssel graag meer bedrijfsvrienden?

Wij hebben prachtig werk dat we samen doen voor en met anderen, die ook belang hechten aan een waardevol landschap in Overijssel. Bijna 40 bedrijven uit Overijssel zijn vriend van Landschap Overijssel.

Onze bedrijfsvrienden zijn organisaties die

  • zich verbonden voelen met Overijssel;
  • het verhaal van ons landschap en zijn streekeigen historie levend willen houden;
  • zichzelf en hun werknemers inspireren en aanzetten om een bijdrage te leveren aan het landschap;
  • het landschap van Overijssel gezond en sterk willen houden.

Sabrina de Vent-Folkers

Contact

Wilt u vriend worden of ziet u mogelijkheden om samen te werken? U bent van harte welkom om kennis met ons te maken. Bel of mail voor een afspraak met Sabrina de Vent-Folkers, Communicatiemedewerker Fondsenwerving

U kunt Sabrina bereiken op sabrina.devent@landschapoverijssel.nl of telefoonnummer 0529 - 408 397.


Een duurzame toekomst als bedrijfsconcept
Tijhaar Vilsteren: een bedrijf met een duurzame toekomst als bedrijfsconcept en een bijzondere vriendschap met Landschap Overijssel.