Inloopbijeenkomst Gebiedsontwikeling Vledders en Leijerhooilanden op 11 oktober

6 oktober 2017

vledders1

Uitnodiging

Inloopbijeenkomst Gebiedsontwikeling Vledders en Leijerhooilanden

11 oktober 16.00 – 20.00 uur ’t Vosje IJhorst

Landschap Overijssel is eigenaar en beheerder van een groot deel van het gebied Vledders en Leijerhooilanden. We gaan dit gebied samen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta een opkikker geven, waardoor het nog aantrekkelijker wordt voor de natuur. Én voor de mensen die er wonen of recreëren. We zijn gestart met het maken van de plannen  en willen daar graag met belangstellenden over doorpraten.

Tijdens deze inloop op 11 oktober tussen 16.00 – 20.00 uur presenteren wij onze denkrichtingen en vertellen wat we daarin belangrijk vinden. We gaan in op onderwerpen als natuur en landschap, beheer, water, cultuurhistorie en beleving. Maar we horen ook graag wat andere belanghebbenden zoals omwonenden, de dorpsraad en de natuurbeschermingsvereniging Ijhorst-Staphorst hierin belangrijk vinden.

Ben je betrokken bij dit gebied? Dan zien we je graag op 11 oktober!


Terug naar nieuws