Lonnekermeer

De twee plassen van het Lonnekermeer – ooit voor zandwinning gegraven, maar ondiep gebleven - hebben zeldzame begroeiing en bevatten een populatie van de gevlekte witsnuitlibel. Het gebied met haar stuwwallen ontstond in de voorlaatste ijstijd 100.000 jaar geleden. De stuwwallen vormen de bron voor het ontstaan van de beekdalen in de dekzandruggen die nu nog in het landschap te zien zijn. Het patroon van beken die tussen dekzandruggen liggen zie je nog altijd. Boeren gaven het gebied vorm door met een greppelsysteem hooilanden te maken in de beekdalen. In de winter en het vroege voorjaar lieten ze water over de hooilanden (hooimaten) stromen om de voedingsstoffen te laten bezinken. In de zomer zetten ze het land droog om te kunnen maaien en uiteindelijk te hooien. Dit zorgde voor bloemrijke graslanden. Helaas zijn deze bloemrijke hooilanden nu zeldzaam door ontwatering en intensieve bemesting.

Hersteld

We hebben al verschillende hooimaten in de nabijheid van het Lonnekermeer hersteld waardoor de planten en dieren zijn teruggekomen en er zelfs verschillende soorten orchideeën groeien. Samen met het waterschap en de provincie werkt Landschap Overijssel aan het robuuster en sterker maken van het Lonnekermeer.

Het hele Lonnekermeer is speciaal, maar de echt buitengewone planten en dieren vind je bij het kleine meer. Het is een ondiep meer met water dat vanuit de grond omhoog borrelt. Hier groeit de moerashertshooi en hier leeft de zeldzame gevlekte witsnuitlibel. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere bijzondere planten en dieren.

Gevlekte witsnuitlibel

gevlekte witsnuitlibel, Wim Bakker

De gevlekte witsnuitlibel is een libellensoort uit de familie van de korenbouten. Het is een forse libel met brede vlekken, die in Nederland nog vrij zeldzaam is maar wel steeds algemener wordt. Het mannetje van deze prachtige libel is donker gekleurd met donkerrode tinten en met één gele vlek op het achterlijf. Het vrouwtje is minder kleurrijk en overwegend geel gekleurd met meerdere geel gekleurde vlekken. De libel is van eind april tot en met eind juli te zien in het hele gebied.

Natura 2000 proces

Bij het Lonnekermeer hebben we de onderzoeksfase, waarin we onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het kwetsbare gebied te beschermen en weerbaarder te maken voor de toekomst, afgerond. Dit betekent dat we in 2018 starten met de uitvoering van de maatregelen.

Landschap Overijssel is trekker van het proces Natura 2000 Lonnekermeer.

Heb je vragen over het Lonnekermeer en Natura 2000? Neem dan contact op met Ronald Krabbenbos, projectleider Natura 2000 Lonnekermeer bij Landschap Overijssel.

Kijk voor meer informatie over procedures en beheerplannen voor Natura 2000 Lonnekermeer op de site van de Provincie Overijssel.