Mijn Natuurakker

LO227882

Zaai je eigen natuurakker en draag bij aan de biodiversiteit!

Een natuurakker is een bloemrijke akker met (oude) granen en akkerbloemen. Een natuurakker is gericht op het versterken van de biodiversiteit en niet zozeer op een zo groot mogelijke oogst van graan. Er komen dan ook meer akkerkruiden dan graangewassen in voor. Een bloeiende akker is een voedselparadijs en een thuis voor allerlei insecten, vogels en zoogdieren. Helaas zijn bloemrijke akkers tegenwoordig een zeldzaamheid in Overijssel. We kunnen de hulp van inwoners in Overijssel goed gebruiken, want als we allemaal een stuk grond inzaaien met een bloemrijk akkermengsel creëren we samen weer een thuis voor veel diersoorten. En het ziet er nog fraai uit ook!

Steeds meer particulieren zaaien (een deel van) hun grond in met een bloemrijk akkermengsel. Wij ondersteunen dit door de collectieve inkoop van zaaigoed en kennis over ontwikkeling en beheer. In 2018 wordt een 2-jarig inheems bloemrijk akkermengsel uitgegeven.

Door een kleine natuurakker aan te leggen, draag je al bij aan het versterken van het leefgebied van akkervogels, bijen en vele andere diersoorten.

Vraag en antwoord

Waarom meer akkernatuur in Overijssel?

Wat is de beste locatie voor een natuurakker?

Hoe ziet het zaaimengsel eruit?

Een goede voorbereiding hoe pak ik dit aan?

Hoe ga ik om met overheersende soorten?

Hoe ziet mijn akker er na twee jaar uit?

Wat is het verschil tussen een natuurakker en een bloemenweide?

Waar kan ik terecht voor persoonlijk advies?

Jouw voordeel

  • Een unieke inheems zaaimengsel afgestemd op de Overijsselse natuur
  • 20% korting door collectieve inkoop (t.o.v. soortgelijke inheemse mengsels)
  • 10% extra korting voor donateurs
  • Gratis verzending van het zaaigoed
  • Persoonlijk advies
  • Mogelijkheid tot het volgen van een bijpassende cursus

Voorwaarden bestelling

  • Je bent grondeigenaar of grondgebruiker in Overijssel.
  • De natuurakker heeft een minimale oppervlakte van 100 m2.

Voordelig door collectieve inkoop!

Door collectieve inkoop krijgen wij korting bij de zaaileverancier en wordt het aanleggen van een ecologisch waardevolle natuurakker betaalbaar. Het zaaigoed wordt kosteloos verzonden naar het door jouw opgegeven adres.

Zaaigoed bestellen?

Bloemrijk akkerzaaigoed voor het voorjaar van 2018 kan besteld worden tot en met 11 april via het bestelformulier onderaan deze pagina. Je ontvangt dan per mail een automatische bevestiging van je bestelling. Zaaigoed wordt collectief ingekocht en per post aan u toegestuurd. U ontvangt bericht zodra het zaaigoed verstuurd is.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Annemarie Kamerling via annemarie.kamerling@landschapoverijssel.nl of 0529 - 408 411.

Aanhef *


Naam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Beschrijf waar de inzaailocatie ligt
Aantal vierkante meters *
*
Donateursnummer
Betalingswijze *
IBAN *
Wat is uw motivatie om een natuurakker in te zaaien?
Vragen en/of opmerkingen
Natuurakker handleiding
Bloeiende natuurakker G. Marsch1
Zoekkaart voorjaarsmengsel
Bloeiende natuurakker G. Marsch1
Zoekkaart najaarsmengsel
Bloeiende natuurakker G. Marsch1