Missie en visie

missievisie

Landschap Overijssel is een daadkrachtige organisatie die zich met deskundige medewerkers (betaald en onbetaald) met hart en ziel inzet voor het gehele landschap in onze prachtige provincie.

Met 5500 hectare verdeeld over 62 eigen natuurterreinen, met ruim 7000 vrijwilligers en met vele duizenden particuliere grondeigenaren zijn wij een fantastische organisatie waar je niet om heen kunt.

Opgericht in 1932 door de Twentse fabrikanten, als het Overijssels Landschap, is onze organisatie Landschap Overijssel al heel lang diepgeworteld in de provincie. In 1999 fuseerde het Overijssels Landschap met de Stichting Coördinatie Landschapsbeheer Overijssel (SCLO). Deze stichting werd opgericht in 1980 door diverse grondeigenaren in Overijssel om het kenmerkende landschap met landschapselementen, te kunnen blijven onderhouden.

In dit boekje lees je wat onze missie is en hoe wij hier aan werken. Welke doelstellingen we hebben, welke rollen we vervullen en hoe we mensen proberen steeds een stapje hoger op de ladder van betrokkenheid bij het landschap proberen te krijgen. Een organisatie om trots op te zijn! Ik wens je lees- en kijkplezier.

Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel

\n