Bronnen, beken, weidjes omgeven door eeuwenoude eiken in een licht glooiend landschap. Maar ook het uitgestrekte gebied rondom Vriezenveen. Noord Twente is schitterend. In welk seizoen je hier ook komt, achter elk hoekje bevindt zich een verrassend doorkijkje. Het gebied is al sinds mensenheugenis bewoond. De sporen daarvan vind je overal terug. Van de duizenden jaren oude grafheuvels in het Manderveld in het unieke Dal van de Mosbeek tot aan de schitterende boerderijen met hun houten topgevels, de oude erven en de watermolens.

bels

Houtwallen

Karakteristiek voor Noord Twente zijn de houtwallen die om de weidjes liggen. Het hout uit de houtwallen werd vroeger gebruikt door de boeren voor hun gereedschap, het onderhoud aan de boerderijen en als brandhout. De wallen dienden ook om het vee binnen en de roofdieren buiten te houden. Helaas is met de komst van het prikkeldraad heel wat kilometer houtwal verdwenen. Gelukkig zien we in Noord Twente de waarde van dit bijzondere landschapselement en zijn er al aardig wat kilometers houtwal opgeknapt.

Vriezenveen

Het westen van deze streek verschilt totaal van de rest van Noord Twente. Hier vind je een uitgestrekt ontginningslandschap. Vriezenveen, dat midden in dit landschap ligt, heeft een maar liefst zes kilometer lange  dorpsstraat met karakteristieke gevels.

De inwoners dreven van 1720 tot 1905 handel met Sint Petersburg. Deze zogenaamde Rusluie vormden een hechte gemeenschap in het verre Rusland door de gemeenschappelijke groepsbelangen, de gecombineerde reizen, het geloof en de onderlinge familiebanden. Op latere leeftijd keerden de meeste Rusluie definitief naar hun geboortedorp terug en genoten daar van de verworven rijkdom in prachtige villa's die ze voor zichzelf en hun familie hadden laten bouwen.

Kopie van historische kaart2

De streek rond Vriezenveen is bijzonder. Aan de ene kant heb je er het deels nog levende hoogveencomplex de Engbertdijksvenen, een woest gebied met zwarte grond en zwart water. Kale berkenstammetjes steken spookachtig uit het water. Zoals hier moet het er in de hele omgeving hebben uitgezien.

Aan de zuidkant van Vriezenveen ligt landbouwgrond. In de jaren '50 van de vorige eeuw heeft hier ruilverkaveling plaatsgevonden. In de naoorlogse jaren was er veel landbouwgrond nodig. daarom zijn de lange, smalle vervenerspercelen veranderd in grote percelen landbouwgrond.

Het noorden van Twente is een bezoek meer dan waard. Een gastvrije streek met mooie dorpen en fraaie, afwisselende landschappen..