De organisatie

Directie

De algemene leiding van stichting Landschap Overijssel is handen van de directeur, Jacob van Olst. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van Landschap Overijssel:

 • uitvoering van de vastgestelde strategie en het beleid;
 • personeelsbeleid;
 • functioneren van de organisatie;
 • beheren van het vermogen van Landschap Overijssel;
 • onderhouden van de bestuurlijke relaties met provincie, gemeenten en andere samenwerkingspartners.

Werkt samen met de hoofden van de drie afdelingen:  Judith Snepvangers (Natuurterreinen), Eibert Jongsma (Landelijk Gebied) en Jessica Winter (Communicatie&vrijwilligerwerk). Tezamen vormen zij het managementteam van de organisatie.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de directeur van Landschap Overijssel en bewaakt de realisatie van de doelstellingen. Tevens stelt de Raad van Toezicht de begroting en de jaarverslagen van de stichting vast.

 • dhr. dr. A.H. (Anne) Flierman, voorzitter
 • mevr. W.M.H. (Wilma) Paalman - Vloedgraven
 • mevr. A. (Anke) Klein Lebbink
 • mevr. E.H.P. (Ellen) Masselink
 • dhr. J.G. (Han) Leemhuis
 • dhr. H.M. (Martijn) Korte