Programma Verhalen van het veld

schaatsen op de molenkolk bij de molen van Frans in Vasse

Programma

Cursus Verhalen van het veld

Verhalen over het landschap toegankelijk maken voor een breed publiek. Dat is de bedoeling van twee projecten over de landschapsbiografieën over Raalte-Schoonheten en over Vriezenveen-Vroomshoop. De beide projecten dienen als aanleiding voor de oprichting van  werkgroepen mondelinge geschiedenis in Salland en Twente. Iedereen die geïnteresseerd is en minimaal vijftal dagdelen wil steken in een leuk en leerzaam traject is van harte welkom!

Landschap Overijssel heeft de ambitie nadrukkelijker aandacht te besteden aan de geschiedenis van het landschap. Historisch Centrum Overijssel en stichting IJsselacademie willen dat meer mensen in Overijssel historische verhalen gaan vastleggen. Daarom slaan de erfgoedorganisaties de handen ineen en hebben het initiatief genomen voor een werkgroep mondelinge geschiedenis in Salland en in Twente.

Belangstellenden kunnen zich opgeven voor deelname aan de werkgroepen. De focus in Salland ligt op de relatie tussen de Plaskerk, het Boetelerveld en Schoonheten en in Twente bij de verhalen uit de naoorlogse wederopbouwfase in Twenterand. Ook mensen met algemene belangstelling voor landgoederen, kerken of ruilverkaveling in hun woonomgeving kunnen meedoen. In 2019 komen weer andere thema’s aan bod.

Opzet cursus

Om bekwaam op pad te gaan, krijgen alle deelnemers een driedelige cursus Verhalen van het veld aangeboden in Raalte of Vriezenveen. Op de eerste avond geeft Martijn Horst van Landschap Overijssel tekst en uitleg bij het fenomeen landschapsbiografie. Hoe kun je landschapstypen herkennen? Welke historische lagen gaan er in het landschap schuil? Welke oorspronkelijke functies hadden de landschapselementen? Ook zal projectleider Krista Esselink een toelichting op de specifieke projecten geven.

Op de tweede krijgt u van historicus Ewout van der Horst meer te horen over de achtergronden van het historische interview. Wat zijn de voor- en nadelen van interviewen? Hoe betrouwbaar is het geheugen? Waar vind je geschikte kandidaten? Waaraan voldoet het ideale vraaggesprek? Hoe kun je de verzamelde verhalen toepassen? Tijdens de derde avond mag u de theorie in de praktijk brengen via een rollenspel.

Als tegenprestatie voor de gratis cursus verwachten wij dat u minimaal één interview afneemt en (op hoofdlijnen) uitwerkt. Daarmee vergt deelname zeker vijf dagdelen. Uiteraard kunt u ook meer interviews afnemen. Nadien zullen de werkgroepen enkele keren per jaar bijeenkomen.

Cursusdata

Werkgroep Salland

  • Dinsdagavond 16, 23 en 30 januari 2018, 19.30-21.30 uur
  • Annahuis, de Plas 8, 8102 CS Raalte

Werkgroep Twente

  • Dinsdagavond 13, 20 en 27 februari 2018, 19.30-21.30 uur
  • Vriezenveen

Ik meld me aan >>