Publicaties


leonie rouwenhorst1 Streekeigen onderhoudswijzer Streekeigen erven onderhouden vraagt van een eigenaar extra aandacht; bij aanleg en herstel, maar ook in de toekomst bij het onderhoud. Daarom is de kennis over streekeigen erven en hun onderhoud gebundeld in de ‘Streekeigen onderhoudsWIJZER’ » leonie rouwenhorst1 Heidelandschap in ontwikkeling Met veel informatie over hoe je de biodiversiteit van heide kunt behouden en vergroten. » leonie rouwenhorst1 Fauna onderzoek Zwolle Lees hier de eindrapportage van het faunaonderzoek in opdracht van Landschap Overijssel, gemeente Zwolle en Waterschap Groot Salland, uitgevoerd door bureau Ecogroen » leonie rouwenhorst1 Brochure landweren De gemeente Deventer en Landschap Overijssel nemen je mee naar de middeleeuwse verdedigingswerken. » leonie rouwenhorst1 Vrijetijdsagenda Reggedal De regge is de laatste jaren een prachtige belevingsrivier geworden. De publieke en private sector hebben eind 2013 deze agenda opgesteld om tot nieuwe samenwerkingen te komen voor de vrijetijdssector. » leonie rouwenhorst1 Groenartikel Grote grazers Natuurbeheer is meestal niets anders dan het remmen of terugzetten van de natuurlijke ontwikkeling, of beter gezegd de natuurlijke successie. Grote grazers kunnen de natuurbeheerder hierbij helpen. Maar hoe? En wanneer wel of juist niet? » Wederopbouwgebied Vriezenveen Het rapport Wederopbouwgebied Vriezenveen geeft een korte beschrijving van de ontginningsgeschiedenis
van Vriezenveen, een beschrijving van de ruilverkaveling en ten slotte gaan we in op de betekenis en zichtbaarheid van het wederopbouwlandschap vandaag de
dag.
»