Natuurlijk samenwerken met Landschap Overijssel

Een goede samenwerking betekent winst voor alle partijen. Dit is wat wij zoeken in de samenwerking met bedrijven en organisaties. Op deze manier hebben we een aantal mooie samenwerkingen met bedrijven. Hierbij brengt Landschap Overijssel haar kennis en kunde in, bewaakt de kwaliteit van natuur&landschap en verzorgt de communicatie.

Studenten van de Universiteit Wageningen hebben onderzocht hoe groen ondernemen bedrijven verbindt met natuur&landschap. Lees meer>>

Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden om een natuurlijke samenwerking op te zetten. Je kunt hiervoor contact opnemen met één van onze adviseurs.

Welke bedrijven gingen u voor?

Veenoordkolk

Grondbank GMG en Arcadis: Samen met deze organisaties heeft Landschap Overijssel gewerkt aan de natuurontwikkeling in de Veenoordkolk in Deventer. Door een innovatieve constructie is zand uit andere rivierprojecten ingezet voor natuurontwikkeling in deze kolk. Werk met werk maken dus. Dit project heeft in 2011 de tweede prijs gekregen in de landelijke natuurprijs van het Nationaal Groenfonds.

Eeserwoldkleur

Roelofs uit Den Ham: Landschap Overijssel en Roelofs hebben een samenwerking voor Tijdelijke Natuur op het bedrijventerrein Eeserwold. Het innovatieve concept Tijdelijke Natuur is interessant voor Roelofs omdat het goed past bij het duurzame karakter van het bedrijventerrein Eeserwold. Voor Landschap Overijssel biedt de samenwerking een tijdelijke kraamkamer voor pioniersnatuur.

vlinders op bedrijventerrein

Voor Twentepoort Oost in Almelo heeft Landschap Overijssel een visie gemaakt waar een corridor voor vlinders een centrale plek heeft. Een prachtig groenblauw netwerk. Goed voor de biodiversiteit, maar ook mooi voor het oog!