Help verhalen van vroeger te verzamelen

24 juli 2017

Koninklijk bezoek oplevering eerste boerderij na ruilverkaveling 11

Iedereen kent ze wel de verhalen van vroeger. Ze maken de geschiedenis weer beleefbaar en helpen ons om het onbekende bekent te maken.

Wij zijn betrokken bij twee prachtige initiatieven waar het ophalen en weer zichtbaar maken van de verhalen van deze gebieden een belangrijk onderdeel is.

Van Plaskerk via Schoonheten naar het Boetelerveld

Soms ontvouwt zich in een gesprek spontaan een bijzonder verhaal. Het verhaal van de Plaskerk in Raalte en de verbinding met Landgoed Schoonheten, de bewoners van het Heeterveld en het landschap waarin het Boetelerveld ligt is zo’n prachtig verhaal. Kerkleden, agrariërs, landgoedeigenaren en natuurbeschermers, iedereen levert een eigen bijdrage aan het verhaal, dat als één verhaal zo de moeite waard is dat je het in veel groter verband wilt delen. Een verhaal dat betekenis en identiteit geeft aan deze streek voor bewoners en bezoekers van deze streek.

Het gebied ten oosten van Raalte is een gebied waar kerk, landgoed, agrarisch gebied en natuur onlosmakelijk door de geschiedenis en de verhalen met elkaar verbonden zijn. Een gebied dat bijzondere sporen uit het verleden en het immateriële erfgoed wil bewaren en het zichtbaar en toegankelijk wil maken voor alle inwoners en bezoekers van Raalte.

Wederopbouwgebied Vriezenveen

In de wederopbouwjaren ‘50 en ‘60 is er een ingrijpende ruilverkaveling geweest in Vriezenveen. In dit bijzondere gebied zijn landbouwgronden radicaal anders ingericht en boerderijen uitgeplaatst naar linten buiten het dorp: de zogenoemde ‘wederopbouwerven’.

Er is veel veranderd in die tijd en dat heeft ook veel impact gehad op de bevolking. Het dorp veranderde, de kern groeide en boeren gingen een nieuwe toekomst tegemoet. Maar er ging tegeleijkertijd ook een stukje woeste natuur verloren. Een nieuw begin voor Vriezenveen en omgeving. Maar hoe was het ook alweer? Waar stond die boerderij en waar komt die naam toch vandaan? Geschiedenis die soms terug is te vinden in oude kranten maar ook voor een groot deel leeft in de hoofden van oud bewoners.  Wat zou het toch mooi zijn dat we ze weer zichtbaar kunnen maken.

Help jij ook mee?

Vind jij het ook leuk om mensen te interviewen, archieven door te pluizen of oude kranten te bestuderen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Graag willen we de oude verhalen vastleggen en zichtbaar maken. Zodat deze prachtige gebieden nog meer gaan leven. Vooral de geschiedenis uit de verhalen van "oud" bewoners van deze 2 gebieden vinden we interessant. Hierin zijn vaak leuke anekdotes verwerkt en nog veel belangrijker, de persoonlijke gevoelens.

Wil je ons helpen?! Meld je aan door een mail te sturen aan info@landschapoverijssel.nl met als onderwerp verhalen verbinden. Wij nemen dan zo snelmogelijk contact met je op.


Terug naar nieuws