Vleermuisonderzoek Lonnekerberg, nov. 2015

rosse vleermuis vangst2

Wij vinden het belangrijk om de aanwezige fauna te beschermen bij de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van onze natuurterreinen, zoals de Lonnekerberg. Van vleermuizen (alle soorten zijn beschermd) is bekend dat zij gevoelig zijn voor verstoring door geluid. Vandaar dat we EcoMilieu gevraagd hebben een verkennend vleermuisonderzoek uit te voeren in en rond natuurreservaat de Lonnekerberg.

Daarbij zijn drie onderzoeksvragen gesteld:

  1. Welke vleermuissoorten komen voor op en rond de Lonnekerberg en wat is de beschermingsstatus van de aangetroffen soorten?
  2. Welke vleermuisfuncties zijn aanwezig op en rond de Lonnekerberg en wat is de correlatie tussen de Lonnekerberg en omliggende natuurgebieden voor de aangetroffen soorten?
  3. Wat is het belang van de Lonnekerberg voor vleermuizen?

Maar liefst 11 soorten waaronder zeer zeldzame soorten blijken voor te komen op de Lonnekerberg

 

Ik wil deze publicatie graag per e-mail ontvangen

Naam *
E-mailadres *