Landschappelijk Verantwoord Ondernemen

vriendenbordje
Er is een groeiend bewustzijn dat we niet zonder natuur&landschap kunnen. Ook bij bedrijven! Ze hebben baat bij natuur&landschap voor hun imago, hun producten of hun productieproces. Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen kan dus ook voor natuur&landschap. Landschap Overijssel wil dit graag samen met bedrijven vorm geven in hun omgeving.
Op welke manier kun je Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor natuur&landschap?
  • Zelf natuur ontwikkelen;
  • Vergroenen van uw bedrijfsomgeving;
  • Sponsor- en/of publiciteitsacties voor natuur&landschap opzetten;
  • Steunen van Landschap Overijssel