Weidevogelbescherming

Nest markeren met nestbeschermer en stok 2

In Overijssel zijn bijna 600 vrijwilligers in veertig lokale groepen actief in de weidevogelbescherming. Dat is hard nodig, want de weidevogels zijn sterk in aantal achteruitgegaan. De vrijwilligers zoeken in weilanden naar nesten van de grutto, kievit, tureluur, wulp en scholekster en markeren deze. De agrariƫrs kunnen nu om de nesten heen werken. Zo blijven duizenden nesten gespaard. Als vrijwilliger kun je helpen met het zoeken van weidevogelnesten en pas geboren kuikens beschermen in de periode vanaf eind maart tot eind juni.

Alle formulieren vergunningen, arboregels etc. vind je op: http://vrijwilligersdesk.landschapoverijssel.nl/weidevogelbescherming2